UKDK  
 
WordFighter  Oversættelse  Lokalisering  Tv-tekstning  Profil 
 
 
Tv-tekstning
Tekstning – en specialiseret niche inden for oversættelse. Tekstning at et tv- eller videoprogram kan betegnes som en slags skriftlig simultantolkning. Den talte replik skal omformuleres og gengives simultant i en undertekst, som maksimalt må fylde ca. 2 x 35 tegn. Teksten skal både være tro mod den talte replik og samtidig kunne læses og forstås på 2-5 sekunder. 

Velfungerende undertekster er afgørende for, at seerne får det fulde udbytte af et fremmedsproget program. Teksternes forklarende effekt bliver optimal i det øjeblik, formuleringerne er så mundrette og letopfattelige, at seeren kan opfatte teksterne intuitivt. Dette gælder især for faglige programmer, f.eks. virksomheds- eller produktpræsentationer eller undervisningsprogrammer. 

At levere gode undertekster kræver rutine – evnen til at kunne komprimere den talte sætning, uddrage essensen og formulere en tekst, som "flyder naturligt" og er hurtig at opfatte uden at påkalde sig seerens opmærksomhed unødigt. Den gode undertekst er den, der slet ikke bemærkes. 

WordFighter har mange års erfaring i tv-tekstning og råder over det nødvendige udstyr til at tekste og kode tv- og videoprogrammer. Vi tilbyder tekstning og kodning af programmer ud fra VHS-kassetter med tidskode. Vi kan levere færdige tekstdisketter i alle gængse formater. 
 
   

 

 
 
WordFighter Røsnæsvej 183 4400 Kalundborg Danmark
Tlf.: (+45) 20 15 35 03 E-mail: info (at) wordfighter.dk